Våra erbjudanden
Utredningar och bedömningar

Läs- och skrivsvårigheter

Kommer ditt barns läsning och skrivning inte igång som den ska? En utredning visar om det kan röra sig om dyslexi eller annan nedsatt förmåga.

Läs mer

Tal och språk

Har ditt barn svårt med ordföljden, språkljuden eller grammatiken? En logopedisk bedömning ger underlag för vilket stöd barnet behöver.

Läs mer
Behandlingar

Läs- och skrivsvårigheter

Tips och råd för träning och lämpliga hjälpmedel. Både vid fastslagen dyslexi och andra läs- och skrivproblem.

Läs mer

Tal- och språksvårigheter

Lämplig behandling i samråd med er föräldrar. Även genomgång och handledning till barnets förskola/skola erbjuds.

Läs mer

Välkommen till barnlogopeden/Röstkonsulten AB

Barnlogopedens verksamhet övertogs i januari 2011 av Röstkonsulten AB. För information om Röstkonsulten, klicka här


Språket och talet är våra viktigaste kommunikationsverktyg. De är också viktiga bitar i vår personlighet. Hur vi uttrycker oss är en stor del av hur vi uppfattas av andra.


För barn vars språk, och/eller läs- och skrivförmåga, inte utvecklas i rätt takt, är det viktigt att få personligt utformad hjälp. Vi erbjuder logopeditjänster i Västra Götaland för privatpersoner, kommun, företag m fl. Vi utför utredning vid sen språk-/talutveckling, dyslexi (läs- och skrivsvårigheter) samt dyskalkyli (räknesvårigheter). Vi utformar åtgärdsprogram till föräldrar och skola. Vi har fn inte möjlighet att erbjuda logopedisk behandling.

Kontakta oss gärna, så berättar vi mer!

Carina Engström - leg logoped

Gör ni
dyslexiutredningar
på vuxna?

Vanliga frågor här.

Vad är ett språk?

För att kunna beskriva vad en
språkstörning är måste man först
veta vad som menas med språk.
Läs mer
Röstkonsulten AB - info@roestkonsulten.com - www.roestkonsulten.com
| Sajtkarta |