Våra erbjudanden
Utredningar och bedömningar

Läs- och skrivsvårigheter

Kommer ditt barns läsning och skrivning inte igång som den ska? En utredning visar om det kan röra sig om dyslexi eller annan nedsatt förmåga.

Läs mer

Tal och språk

Har ditt barn svårt med ordföljden, språkljuden eller grammatiken? En logopedisk bedömning ger underlag för vilket stöd barnet behöver.

Läs mer
Behandlingar

Läs- och skrivsvårigheter

Tips och råd för träning och lämpliga hjälpmedel. Både vid fastslagen dyslexi och andra läs- och skrivproblem.

Du är här

Tal- och språksvårigheter

Lämplig behandling i samråd med er föräldrar. Även genomgång och handledning till barnets förskola/skola erbjuds.

Läs mer

Behandling av läs- och skrivsvårigheter

Efter utredning av läs- och skrivsvårigheter erbjuds tips och råd för träning, kompensatoriska strategier samt förslag på lämpliga hjälpmedel.


Det finns många hjälpmedel som underlättar vardagen avsevärt för den som har svårt att läsa eller skriva. En individuell behandlingsplan tas fram baserat på både barnets och omgivningens förutsättningar.


Röstkonsulten AB - info@roestkonsulten.com - www.roestkonsulten.com




| Sajtkarta |