Våra erbjudanden
Utredningar och bedömningar

Läs- och skrivsvårigheter

Kommer ditt barns läsning och skrivning inte igång som den ska? En utredning visar om det kan röra sig om dyslexi eller annan nedsatt förmåga.

Du är här

Tal och språk

Har ditt barn svårt med ordföljden, språkljuden eller grammatiken? En logopedisk bedömning ger underlag för vilket stöd barnet behöver.

Läs mer
Behandlingar

Läs- och skrivsvårigheter

Tips och råd för träning och lämpliga hjälpmedel. Både vid fastslagen dyslexi och andra läs- och skrivproblem.

Läs mer

Tal- och språksvårigheter

Lämplig behandling i samråd med er föräldrar. Även genomgång och handledning till barnets förskola/skola erbjuds.

Läs mer

Dyslexiutredningar och utredning av andra läs- och skrivsvårigheter

Kommer inte läsningen igång som den ska? Går läsningen allt för långsamt? Är det svårt att förstå den lästa texten? Krånglar det med stavningen? Då kan det behövas en bedömning av läs- och skrivförmågan.


En genomgripande utredning görs där personens styrkor och svagheter inom läsning, skrivning och språk beskrivs noggrant. Visar utredningen att personen har brister inom systemet som hanterar språkljud kan det röra sig om dyslexi.

Några kännetecken på läs- och skrivsvårigheter kan vara:

  Att personen vid läsning
 • läser långsamt, trevande eller hackigt
 • läser snabbt och gissar vad som står
 • utelämnar eller läser fel på ord eller ändelser på ord
 • lägger till bokstäver så att det blir andra ord (ex: helt - helst, igen - ingen)
 • kastar om bokstäver i ord (ex: bra - bar, börd - bröd)
 • vänder på ord (ex: som - mos, tom - mot).
 • Att när personen skriver

 • är osäker på bokstävers form och ljud
 • utelämnar vokaler eller kastar om konsonanter
 • utelämnar ändelser
 • spegelvänder bokstäver och siffror
 • glömmer prickar och ringar.

Utredningarna varierar i omfattning, beroende på hur de är tänkta att användas. Testningen tar oftast 3 - 6 timmar vid ett, eller flera tillfällen. Därefter analyseras och sammanställs resultatet i ett utlåtande/intyg och eventuell diagnos sätts. När det gäller skolbarn är det brukligt att ha ett möte med skolan tillsammans med föräldrarna.


Röstkonsulten AB - info@roestkonsulten.com - www.roestkonsulten.com
| Sajtkarta |