Våra erbjudanden
Utredningar och bedömningar

Läs- och skrivsvårigheter

Kommer ditt barns läsning och skrivning inte igång som den ska? En utredning visar om det kan röra sig om dyslexi eller annan nedsatt förmåga.

Läs mer

Tal och språk

Har ditt barn svårt med ordföljden, språkljuden eller grammatiken? En logopedisk bedömning ger underlag för vilket stöd barnet behöver.

Läs mer
Behandlingar

Läs- och skrivsvårigheter

Tips och råd för träning och lämpliga hjälpmedel. Både vid fastslagen dyslexi och andra läs- och skrivproblem.

Läs mer

Tal- och språksvårigheter

Lämplig behandling i samråd med er föräldrar. Även genomgång och handledning till barnets förskola/skola erbjuds.

Läs mer

Om Röstkonsulten AB i Göteborg

Röstkonsulten Carina Engström AB startades 2000. Verksamheten består totalt idag av fem logopedmottagningar, varav fyra stycken i Stockholm och en i Göteborg.


För vidare information om Röstkonsulten, klicka här


Röstkonsulten AB - info@roestkonsulten.com - www.roestkonsulten.com
| Sajtkarta |