Våra erbjudanden
Utredningar och bedömningar

Läs- och skrivsvårigheter

Kommer ditt barns läsning och skrivning inte igång som den ska? En utredning visar om det kan röra sig om dyslexi eller annan nedsatt förmåga.

Läs mer

Tal och språk

Har ditt barn svårt med ordföljden, språkljuden eller grammatiken? En logopedisk bedömning ger underlag för vilket stöd barnet behöver.

Läs mer
Behandlingar

Läs- och skrivsvårigheter

Tips och råd för träning och lämpliga hjälpmedel. Både vid fastslagen dyslexi och andra läs- och skrivproblem.

Läs mer

Tal- och språksvårigheter

Lämplig behandling i samråd med er föräldrar. Även genomgång och handledning till barnets förskola/skola erbjuds.

Läs mer

Sajtöversikt

Följande sidor finns på barnlogopeden.se


Första sidan

Mina erbjudanden
Dyslexiutredningar och utredning av andra läs- och skrivsvårigheter
Utredning av tal och språk
Behandling av läs- och skrivsvårigheter
Behandling av tal- och språksvårigheter
Om Röstkonsulten

Vanliga frågor

Om språk och språkstörningar

Kontakt


Röstkonsulten AB - info@roestkonsulten.com
| Sajtkarta |