Våra erbjudanden
Utredningar och bedömningar

Läs- och skrivsvårigheter

Kommer ditt barns läsning och skrivning inte igång som den ska? En utredning visar om det kan röra sig om dyslexi eller annan nedsatt förmåga.

Läs mer

Tal och språk

Har ditt barn svårt med ordföljden, språkljuden eller grammatiken? En logopedisk bedömning ger underlag för vilket stöd barnet behöver.

Du är här
Behandlingar

Läs- och skrivsvårigheter

Tips och råd för träning och lämpliga hjälpmedel. Både vid fastslagen dyslexi och andra läs- och skrivproblem.

Läs mer

Tal- och språksvårigheter

Lämplig behandling i samråd med er föräldrar. Även genomgång och handledning till barnets förskola/skola erbjuds.

Läs mer

Utredning av tal och språk

Har ditt barn svårt med språkljuden? Låter det annorlunda än när jämnåriga barn pratar? En utredning av barnets språk och tal ger svar på vilket stöd som behövs.


Några kännetecken på tal- och språksvårigheter kan vara att barnet, när det talar:

  • Byter ut k och g mot t och d. (ex: "Katten heter Gustav" blir "Tatten heter Dustav")
  • Har problem med grammatik och ordföljd.
  • Saknar småorden i språket, eller böjer orden på ett annorlunda sätt. (ex: "jag ska sätta på mig mina stövlar" blir "sätta stövlor")
  • Verkar ha svagt ordförråd och begreppsbildning.
  • Hittar på egna ord långt efter att jämnåriga slutat med det.
Utredningarna varierar i omfattning beroende på hur de är tänkta att användas. Testningen tar oftast 3 - 6 timmar vid ett eller flera tillfällen. Därefter analyseras och sammanställs resultatet i ett utlåtande/intyg och eventuell diagnos sätts. När det gäller skolbarn är det brukligt att ha ett möte med skolan tillsammans med föräldrarna.Röstkonsulten AB - info@roestkonsulten.com - www.roestkonsulten.com
| Sajtkarta |