Våra erbjudanden
Utredningar och bedömningar

Läs- och skrivsvårigheter

Kommer ditt barns läsning och skrivning inte igång som den ska? En utredning visar om det kan röra sig om dyslexi eller annan nedsatt förmåga.

Läs mer

Tal och språk

Har ditt barn svårt med ordföljden, språkljuden eller grammatiken? En logopedisk bedömning ger underlag för vilket stöd barnet behöver.

Läs mer
Behandlingar

Läs- och skrivsvårigheter

Tips och råd för träning och lämpliga hjälpmedel. Både vid fastslagen dyslexi och andra läs- och skrivproblem.

Läs mer

Tal- och språksvårigheter

Lämplig behandling i samråd med er föräldrar. Även genomgång och handledning till barnets förskola/skola erbjuds.

Läs mer

Vanliga frågor

Nedan har vi svarat på de vanligaste frågorna vi får om logopedi och våra erbjudanden. Har du egna frågor är du självfallet välkommen att kontakta oss.


Vem kan besöka Röstkonsulten?

Alla som är oroliga eller har frågor beträffande något som rör sitt barns tal- och språkutveckling. Alla som är oroliga eller har frågor angående sin egen eller sitt barns läsning och skrivning.


Behöver man remiss för att få komma till Röstkonsulten?

Nej.


Hur långa väntetider har Röstkonsulten?

Vi strävar efter att ta emot patienterna inom 8 veckor.


Varför en privat logoped?

Väntetiden för att träffa en logoped i landstingets eller kommunens regi är ofta lång. Vill du ha hjälp snabbt är det en lösning att anlita en logoped privat.

Verksamheter som är i behov av logoped men saknar möjlighet att anställa, till exempel en friskola med behov av några timmar per månad kan också lösa detta med att köpa tjänsten av en privat logoped.


Har Röstkonsulten vårdavtal och högkostnadsskydd?

Landstinget i Västra Götaland tecknar för närvarande inte vårdavtal med logopeder. Därför blir kostnaden för besöket inte reducerad och högkostnadsskyddet träder heller inte in. Vårdtagaren får i dagsläget stå för hela kostnaden själv.


Kan barn som redan har kontakt med annan logoped komma till Röstkonsulten?

Javisst.


Gör Röstkonsulten dyslexiutredningar på vuxna?

Ja.


Vad är en logoped?

Logoped är en skyddad yrkesbeteckning för en universitetsutbildad person, vars uppgift är att utreda och avhjälpa olika kommunikationsbekymmer, till exempel tal-, språk- eller röstproblem. Det kan till exempel röra sig om tal- och språkproblem hos barn, läs- och skrivsvårigheter eller afasi. Logopeder kan även arbeta med att bedöma och behandla sväljningssvårigheter, röststörningar och stamning. Socialstyrelsen utfärdar yrkeslegitimation. Logopedens utbildning består av lingvistik, logopedi, psykologi och medicin.


Vad betyder logoped?

Ordet logoped kommer av grekiskans "logos" - ord - och "paideia" - fostran. En logoped arbetar med personer med röst-, tal-, språk- eller sväljproblem.


Röstkonsulten AB - info@roestkonsulten.com - www.roestkonsulten.com
| Sajtkarta |